BEST PLAYERS

  1. {{ jugador.nombre }}->>{{jugador.puntos}}
POINTS:{{puntos}}
KILLS:{{muertes}}
LIFE:{{vida}}